Suggesties voor een beter economisch klimaat

  • 3 mei 2010: Een persbericht van Graydon maakt melding dat voor elk van de eerste vier maanden van 2010 het maandrecord keer op keer werd gebroken inzake het aantal faillissementen.
  • 5 mei 2010: Unizo ervaart een dalend aantal starters op hun Startersdag.

De overheid heeft er alle belang bij om gezonde bedrijven in zijn economisch weefsel te hebben.

Toch onttrekt diezelfde overheid maand na maand kapitaal aan een bedrijf.

Met deze blog-tekst wil ik graag enkele punten aanreiken die enerzijds kunnen bijdragen tot een herstelplan voor de economie en die anderzijds kunnen deel uitmaken van een beter klimaat voor het ondernemen. De suggesties kunnen bijdragen om het ondernemen aantrekkelijker te maken voor starters of om minder irritatie te wekken bij gevestigde ondernemers.

Hierbij enkele suggesties:

Inning BTW

Tijdens de volle storm van de bankencrisis had toenmalig minister van binnenlandse zaken Dewael het o.a. in het journaal over “het hanteren van een zekere mildheid rond RSZ en BTW”.

Actiepunten  inzake BTW kwamen in het relanceplan niet aanbod of kwamen mogelijk in de vergeethoek terecht. Toch zijn ze m.i. zeker belangrijk om verder te onderzoeken. Zij kunnen meer zuurstof geven aan een bedrijf, zonder nadelig te zijn voor de overheid.

Het is algemeen geweten dat een ondernemer tegenwoordig moeilijk zijn betalingen voor facturen ontvangt. Klanten betalen vaak bijzonder laat hun leveranciers.

Het innen van de BTW door de overheid is echter op basis van de uitgeschreven facturen en niet op basis van de betaalde facturen. Door deze procedure onttrekt de overheid voortdurend kapitaal aan een bedrijf terwijl deze zelf nog niet betaald werd.

Een crisismaatregel bestond erin om uitstel voor betaling van RSZ mogelijk te maken. Dit is volgens mijn enkel het verschuiven in de tijd van een probleem. Het is een tijdelijke oplossing voor een bedrijf waarbij men de schulden voor zich uitschuift. Tot de schulden te groot geworden zijn…

Zou een extra vak op de BTW-aangifte geen goede zaak zijn waarin de som staat van de reeds ontvangen facturen op het moment van de aangifte? Dit zou dan het over te maken BTW-bedrag bepalen aan de overheid.

Een klein bedrijf krijgt nu om de drie maanden zo een ferme financiële klop. Dit zou een afvlakkende maatregel zijn voor de cashflow die (koop)kracht in een bedrijf kan houden.

Dit is geen nieuwe uitvinding want zelfstandige architecten mogen dit wel zo doen in België. Niet iedereen is blijkbaar gelijk voor de Belgische wet. In Frankrijk verloopt de BTW-betaling aan de overheid volgens het aangehaalde voorstel.

De Belgische staat investeert hierbij niet, maar verschuift inningen in de tijd. Het zou een eerlijker inning zijn en beter zijn voor bedrijven.

BTW recuperatie bij falingen

Wanneer een klant in faling is zullen de facturen van de ondernemer vermoedelijk altijd onbetaald blijven. Het is dan verboden om de voorgeschoten BTW-bedragen aan de staat direct in mindering te brengen.

Men dient te wachten tot de curator een afschrift maakt en dit kan maanden duren.

Voor de handelaar zijn de goederen of zijn diensten al verloren. De 21% BTW komt daar nog als extra bij.

Het lijkt mij aangewezen om deze procedure bij te sturen zodat de handelaar onmiddellijk de recuperatie van zijn BTW-gelden kan uitvoeren.

Voorafbetalingen

Deze suggestie heeft betrekking tot de houding van de overheid t.o.v. de ondernemer.

Op Radio 1 hebt u dit beslist al gehoord:

– Particulieren krijgen een belastingsvoordeel bij voorafbetalingen.
– Een zelfstandige kan een boete vermijden…

Deze houding illustreert dat de houding van de overheid t.a.v. de ondernemer van neerkijkende aard is. Toch vormen zij net het economisch weefsel.

RSZ en sociaal statuut van de ondernemer

Wanneer overheidsdiensten een laattijdige betaling ontvangen worden al snel verhogingen toegepast. Men maakt momenteel echter geen onderscheid tussen onbetaalde zaken en te laat betaalde zaken.

Anderzijds wanneer de overheid een terugstorting moet uitvoeren bijvoorbeeld voor BTW, kan dit uiterst lang duren.

Misschien is het meer aangewezen dat de overheid de ondernemers ziet als hun handelspartners of hun klanten. Zelden straft een leverancier zijn klanten. Ze moeten immers nog lang samenwerken.

Koken kost altijd geld. Deze vier suggesties zijn echter niet van deze aard dat ze de overheid veel geld kosten. Ze zijn eerder van organisatorische aard. Ze hebben enerzijds betrekking op verschuivingen van geldbewegingen en anderzijds op de houding van de overheid t.a.v. de ondernemer.

De cijfers die het informatiebedrijf Graydon met regelmaat kenbaar maakt, zijn niet uit de lucht gegrepen. Het aantal falingen is torenhoog.
Werken aan een beter klimaat voor het ondernemen is absoluut noodzakelijk.

Het is belangrijker om stabiele bedrijven te hebben t.o.v. méér zelfstandigen te hebben.
Daarom is m.i. het stimuleren van mensen om zelfstandig worden, a.d.h.v. Tv-programma’s waarbij het ondernemen precies een spel lijkt, foutief.
Zelfstandig worden of zijn, is risicovol. De overheid dient deze durvers te koesteren.

Laat deze crisisperiode een moment zijn om bij te sturen…

Gepubliceerd door Gerdi Staelens

Owner of @Winking. Ricoh Print&Share and Winkin' 9 as favorite products. Evangelist of @LangeMaxMuseum.

Eén opmerking over 'Suggesties voor een beter economisch klimaat'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: