Europese richtlijnen?? We doen daar aan mee als het ons goed uitkomt

– Of wat geld opbrengt doet BEGOV snel – De Europese Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 specificeerde enkele bepalingen voor rijbewijzen waaraan de lidstaten gebonden zijn. Vanaf 19 januari 2013 zouden de richtlijnen definitief worden. Bij Koninklijk besluit van 3 juli 2012 zou België het Europese rijbewijsMeer lezen over “Europese richtlijnen?? We doen daar aan mee als het ons goed uitkomt”

Suggesties voor een beter economisch klimaat

3 mei 2010: Een persbericht van Graydon maakt melding dat voor elk van de eerste vier maanden van 2010 het maandrecord keer op keer werd gebroken inzake het aantal faillissementen. 5 mei 2010: Unizo ervaart een dalend aantal starters op hun Startersdag. De overheid heeft er alle belang bij om gezonde bedrijven in zijn economisch weefsel te hebben. Toch onttrekt diezelfde overheid maand na maand kapitaal aan een bedrijf.