Europese richtlijnen?? We doen daar aan mee als het ons goed uitkomt

– Of wat geld opbrengt doet BEGOV snel –

De Europese Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 specificeerde enkele bepalingen voor rijbewijzen waaraan de lidstaten gebonden zijn. Vanaf 19 januari 2013 zouden de richtlijnen definitief worden.

Bij Koninklijk besluit van 3 juli 2012 zou België het Europese rijbewijs invoeren.

Vandaag, 20 januari 2013 lezen we in De Zondag dat België nog niet klaar is:

“BRUSSEL – België heeft achterstand opgelopen bij de invoering van het Europese rijbewijs. Sinds gisteren moesten de overheden in alle lidstaten nieuwe rijbewijzen in de vorm van een plastiek kredietkaart uitgeven, maar ons land is nog niet klaar. Bij de FOD Mobiliteit verwacht men dat de nieuwe rijbewijzen medio mei in alle gemeenten uitgegeven zullen worden”.

Tussen 20/12/2006 en 19/01/2013 liggen precies 2222 dagen, maar blijkt dat de vertraging niets te maken heeft met het te laat wakker worden. We lezen “Vertragingen bij de openbare aanbestedingen voor leveranciers liggen aan de basis van de achterstand”.
Geen erg, medio mei zal het opgelost zijn.

De Europese richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 voorziet de inwerkingstelling van de richtlijn 2006/112/EG voor een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. Lees het gaat over de BTW. De inwerkingtreding was voorzien voor 1 januari 2013.

Net zoals voor het rijbewijs dateert ook deze Europese richtlijn uit 2006.

Deze richtlijn heeft betrekking op de opeisbaarheid van de BTW. Of anders geformuleerd dat zelfstandigen niet meer de BTW zouden moeten voorschieten aan de Belgische staat zolang ze zelf niet de betaling van hun factuur binnenkrijgen.

U kunt het al denken FOD Financiën raakt ook niet klaar om deze richtlijn door te voeren.

Het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 18 oktober 2012 geraakte niet door/(in) de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De hete aardappel wordt terug doorgeschoven naar de leveranciers.

Op www.taxworld.be, auteur Jill Van Vaeck, lezen we:  Gelet op het feit dat er twee weken vóór de inwerkingtreding nog steeds geen definitieve wet is, noch enige administratieve toelichting, is dergelijke aanpassing van de boekhoudsystemen praktisch niet meer haalbaar voor ondernemingen en zal het vrijwel onmogelijk zijn om de nieuwe regels te respecteren vanaf 1 januari 2013.

We lezen verder: Door softwareleveranciers, de beroepsinstituten en andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werd dan ook met aandrang aan de administratie gevraagd om de inwerkingtreding van de nieuwe wet, althans wat betreft de opeisbaarheid van de btw, uit te stellen.

Een verstandige burger begrijpt natuurlijk dat dit in de hand gewerkt is door #BEGOV.

De oplossing is deze keer niet hard werken en eveneens de klus proberen te klaren tegen medio mei, maar we voeren meteen “een overgangsperiode in van 12 maanden”.

Aldus www.taxworld.be: Vanaf 1 januari 2014 zou de nieuwe regeling dan effectief moeten worden toegepast, zeker door klanten met het oog op de uitoefening van hun recht op aftrek. Voor de leveranciers/dienstverrichters zou er vanaf 1 januari 2014 nog wel in een overgangsperiode worden voorzien voor wat betreft het uitreiken van facturen. De definitieve invulling van de toepasselijke regels tijdens deze overgangsperiode, zullen in de loop van 2013 door de administratie worden gecommuniceerd.
Lees ik wel goed? Zullen we vanaf 1 januari 2014 nóg een overgangsperiode hebben?

Ik verwijs naar een eerdere blogtekst: Suggesties voor een beter economisch klimaat van 5 mei 2010: Het innen van de BTW door de overheid is echter op basis van de uitgeschreven facturen en niet op basis van de betaalde facturen. Door deze procedure onttrekt de overheid voortdurend kapitaal aan een bedrijf terwijl deze zelf nog niet betaald werd.”

Uit alle voorgaande moet ik besluiten dat de regering Di Rupo met zijn traditionele partijen het vertikt om de Europese Richtlijnen uit te voeren die “niet passen in hun kraam”.

Eén maand uitgestelde BTW-inkomsten zou beslist pijn doen voor de Belgische staat, maar nu blijft #BEGOV de bedrijven pijn doen én op de citroen knijpen.

De uitvoering van de Europese richtlijn 2010/45/EU had een perfecte relance maatregel kunnen zijn.

Gepubliceerd door Gerdi Staelens

Owner of @Winking. Ricoh Print&Share and Winkin' 9 as favorite products. Evangelist of @LangeMaxMuseum.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: